Follow by Email

Blogi otsing

22 дек. 2010 г.

Juba 2007. aastal oli Eestis "vaesusohus" 17 protsenti mehi ja 22 protsenti naisi ja meie sotsiaalkaitsekulutused "on ELi madalaimate hulgas".

**
Elu Eestis jätkuvalt kallineb.THI jätkuvalt kasvab,nüüd on see üle 5% aasta baasil.Bensiin A-95 maksis Statoilis 09,11.10.a. 17,45 krooni,16.12.10.a, juba 18.70 krooni.Kallinemine -rohkem kui 7 %.
Töö ja sissetulekute vähenemine või isegi kaotus puudutas väga paljusid Eesti peresid.
Praeguse Eesti suurim probleem ongi töötus ja kõik sellega kaasnev. Perede sissetulekud on vähenenud ja vaesusrisk seeläbi suurem.
Vaesuses elamine kaugendab inimest ühiskonnast, süvendades nii ühiskonna killustatust. Vaesed on need, kellel ei ole piisavalt toitu, puhast joogivett, kel puudub eluase ja elementaarsed sanitaartingimused.
1994. aastal, vahetult enne stabiliseerumisperioodi hindas Eesti elutingimuste uuringu andmetel ennast vaeseks 20% ja ligi 70% ots otsaga kokku tulijateks, vaid kümnendik vastanutest arvas, et nad on majanduslikult kindlustatud. Perioodi lõpul (1999) olid elanike subjektiivsed hinnangud enam-vähem samad — 10% elanikest pidas end majanduslikult kindlustatuks,
ülejäänud vastanud jagunesid vastusevariantide „ei ole ei rikkad ega vaesed” (ca
60%), „oleme vaesuse äärel” (ca 20%) ja „oleme vaesed” (10%) vahel.
Siit võib järeldada, et inimeste endi hinnangul pole paranenud majanduskeskkond nende heaoluvõimalusi suurendanud. Sellest tulenevalt tõlgendati Kesk- ja Ida-Euroopa sotsiaalmajanduslikke reforme tähistavat šokiteraapia mõistet kui „palju šokki, aga vähe teraapiat.
Kiire majanduskasvu ja majanduse ümberstruktureerimisega kaasnes sissetulekute diferentseerumine ja materiaalse ebavõrdsuse suurenemine, mis püsis kõrgel tasemel kogu vaadeldava perioodi jooksul.
Majanduskasv ei ole vähendanud üldist sissetulekute ebavõrdsust, sest ühiskondlike hüvede jagamise põhimõtted jäid samaks ja kuigi kaotajate heaoluvõimalused üldjuhul kasvasid, suurenesid võitjate võimalused vähemalt sama palju. Siiski ei puudutanud sissetulekute ülikiire kasv kõiki ühiskonna liikmeid võrdselt, selle tagajärjel suurenes kõige kiirema majandusarengu aastatel märgatavalt eakate ja naiste suhtelise vaesuse risk.
Finantssektori kokkuvarisemise tagajärjel on majanduskasv asendunud kiire languse ja
tööpuuduse drastilise suurenemisega. 2009. aasta lõpul oli Eestis üle 100 000 töötu ja
töötuse määr oli kogu Eesti lähiajaloo kõrgeim. Kuigi töötute hulgas on endiselt kõige
rohkem madala hariduse ja ebapiisava kvalifikatsiooniga töötajaid, ohustab tööpuudus ka kõrgema haridustasemega ja seni end tööturul kindlalt tundnud töötajaid. 2009. aasta
jooksul on märgatavalt suurenenud toimetulekutoetust saavate leibkondade arv, samuti on kiirelt kasvanud laenu- ja liisinguvõlglaste arv, kelle seas domineerivad nooremad, kõrgema hariduse ja sissetulekuga inimesed, moodustades uue, mitte-traditsioonilise vaesuse riskirühma.
Riskiühiskonna kontseptsiooni üks keskseid teese — ühiskondlikud riskid võivad
puudutada meist igaüht — on saamas reaalsuseks.
Eesti elanikkonna suhtelise vaesuse määr oli 2006. aastal 19,5% ning rikkaima ja vaeseima viiendiku sissetulek erines ligi kuus korda.
Juba 2007. aastal oli Eestis "vaesusohus" 17 protsenti mehi ja 22 protsenti naisi ja meie sotsiaalkaitsekulutused "on ELi madalaimate hulgas".

Eestis on praegu vaesusest või vaesusriskist ohustatud pea pool elanikkonnast, sh. kolmandik sellest on ressursitasemega alla vaesuspiiri. Viiendik elab otseses vaesuses ja viiendik toimetulekut ohustavas vaesuses.Paranemist pole märgata.Mida tuleks teha?

16 дек. 2010 г.

Jätkuv toiduhindade tõus on vägagi reaalne.

**


Põllumajandus ja toiduhinnad olid novembri kuu kestel taaskord maailma meedia tähelepanu all.
ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) alandas märkimisväärselt oma
käesoleva hooaja saagiprognoosi ja hoiatas, et toiduhinnad võivad 2011.a märgatavalt
tõusta. Ka meie pooldame vaadet, et jätkuv toiduhindade tõus on vägagi reaalne. Peale
viimaseid hinnašokke 2007/2008 on maailmas olnud kaks hooaega järjest rekordilised
saagid. Käesoleva hooaja nisu- ja söödateravilja saak tuleb kõigi aegade paremuselt
kolmas ning riisisaak rekordiline. Ometi ei ole sellest piisanud, et kompenseerida
kasvavat nõudlust ning vallandunud on järsk toiduhindade tõus. Juhul kui järgmise aasta
saak tuleb viimase kolme aasta numbritele sarnane, vähenevad varud ikkagi, lähenedes
kriitilistele tasemetele. Keskmise ja halva vahemikus saak võib suure tõenäosusega
vallandada tõsise toidukriisi. Kasvav arv riike on kehtestanud 2007/2008-ga sarnaseid
kauplemispiiranguid, mis on selge märk, et valitused on olukorra pärast mures.
Hiina spetsialiseerunud esmastes tootjates peaksid
Hiina kiirelt tõusvatest toiduhindadest kasu saama. Financial Times’i
andmetel on köögiviljade hinnad tõusnud Hiinas aasta algusest enam kui 60%;
Kohalikud köögiviljatootjad on oma puhaskasumit viimase viie aasta jooksul kasvatanud
tublisti üle 30% aastas. Nende kasv võib edaspidi isegi kiireneda.
Esmaste tootjate suhtes ollakse endiselt väga positiivselt meelestatud, kuna
nemad peaksid jätkuvast toiduhindade inflatsioonist enim kasu lõikama.
Viimase 5 aasta jooksul on nende käibe ja puhaskasumi keskmine aastane kasv olnud
vastavalt 35% ja 38%. Pikaajalisi trende arvestades need ettevõtted pakuvad
praeguses keskkonnas suurepärast potentsiaali.

http://www.esten.ee/ tel.5039015

8 дек. 2010 г.

Eestis on olemas 10000 allkirja Eesti krooni kaitseks.

**
Oma osa praeguse hinnatõusus on andnud valmistumine euro tulekuks. Palkade kasv ei ole Eestis veel suuremat hoogu sisse saanud, töötus on endiselt kõrge ja ka kodumaine tarbimine on Eestis nõrk, seega ei saa ka hinnad lõputult tõusta.Hinnad Eestis on kerkinud, kuna maailmaturul on kallinenud kütus ja toiduained.Eriti ebaloogiline on, et kiiresti tõusevad toiduainete hinnad. Sel saab olla üks põhjus – kartellilepingud ülepolitiseerunud turgudel. Rääkigu poliitikud, mida tahavad.
Toiduhinnad löövad eriti valusalt just vaesemaid inimesi, kes söövad ära suure osa oma sissetulekust. Kasulik on see firmadele, kes masu ajal pidid püksirihma pingutama ja rasvakiht kulus seega õhukeseks. Praegu püüavad nad kasumit suurendada hindu tõstes.
Eestis on olemas 10000 allkirja Eesti krooni kaitseks.Üle poole Eesti inimestest on eurole vastu.Kroonilt eurole ülemineku poolt on ka Eesti parlamendi saadikud.See aga tähendab,et parlamendi koosseis ei peegelda riigi rahvastikku ja tulenevalt vigasest valimisseadusest paljuski koosneb parteisõduritest.Eurotulek on põhiseaduse vastane,aeg on selle probleemiga kohtusse minna.See on õiguslik-teoreetiline probleem.Praegu on Eestis nii,et põhiseaduses kirjas on üks postulaat,tegelikkuses aga rakendumas on midagi muud - just nii nagu see oli ka Eesti NSVs.
Küsimus on väga aktuaalne,sest praegune asjade käik näitab,et eurotsoon võib lähiajal kokku variseda,kuna riikide toetajate arv on järjest vähenemas.Miks me siis euro omaks võtame?

7 дек. 2010 г.

Mullu sama ajaga võrreldes on enim kallinenud värske köögivili (74,9%).

**Statistikaamet mõõdab tarbijahinnaindeksit kaupade-teenuste nimekirja, nn korvi põhjal, kus on määratud erisuguste kaupade ja teenuste kvaliteet ning omadused. Sama kauba ja teenuse hindu võrreldakse igal kuul.
Korvi koosseis vastab põhimõtteliselt Eesti keskmise tarbija vajadustele – toidu ja elamispinna osakaal on seal just nii suur, nagu Eesti inimene keskmiselt tarbib. Nii et kui konkreetse inimese kuludes on eluase ja toit suure osakaaluga, siis temal on hinnatõus veelgi suurem olnud – just nendes gruppides tõusid hinnad ju kõige rohkem.
Tarbijahinnaindeks näitab, mitme protsendi võrra on hinnad mingil perioodil tõusnud või langenud ehk milline on olnud inflatsioon," selgitab Eesti Panga avalike suhete büroo juhataja Livia Kulm. "Tarbijahinnaindeksi tõusu võibki teisisõnu mõista inflatsioonina, see on üks ja sama asi."
Tarbijahinnaindeks tõusis 2010. aasta novembris võrreldes eelmise aasta novembriga 5,3% ja võrreldes tänavu oktoobriga 0,3%.
Kaubad olid eelmise aasta novembriga võrreldes 6,5% ja teenused 3,2% kallimad. Toidukaup oli 10,4% ja tööstuskaup 2,8% kallim.
Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta novembriga võrreldes tõusnud 8,1% ja mittereguleeritavad hinnad 4,4%.
Eelmise aasta novembriga võrreldes mõjutas indeksit kõige rohkem toidu ja mittealkohoolsete jookide 11,6%-line kallinemine, mis andis kogutõusust üle poole ning millest omakorda üle poole andis piimatoodete 19,7%-line ja köögivilja 40,6%-line hinnatõus. Suuremat mõju avaldas veel elektri, soojusenergia ja kütte 10%-line kallinemine, mis andis kogumuutusest ligi viiendiku. Mullu sama ajaga võrreldes on enim kallinenud värske köögivili (74,9%), õunad (46,5%), piim (39%), kohv (33%) ja või (30,4%), odavnenud aga näiteks fotokaubad (20,8%) ja televiisorid (11%).
Oktoobriga võrreldes mõjutasid novembris tarbijahinnaindeksit kõige rohkem toidu ja mittealkohoolsete jookide 2,2%-line kallinemine ning mobiilsideteenuste 6,8%-line odavnemine. Toidu mõjust indeksile andsid kaks kolmandikku jahutoodete 4,5%-line ja puuvilja 10,2%-line kallinemine. Võrreldes eelmise kuuga on enim kallinenud värske kurk (57,8%), viinamarjad (55,3%), nisujahust sai (18,3%) ja banaan (16,9%) ning odavnenud sidrun (19,1%) ja paprika (13,8%).
Tarbijahinnaindeksi muutus kaubagrupiti, november 2010

Kaubagrupp November 2009 –
november 2010, % Oktoober 2010 –
november 2010, %
KOKKU 5,3 0,3
Toit ja mittealkohoolsed joogid 11,6 2,2
Alkohoolsed joogid ja tubakas 6,8 -0,3
Riietus ja jalatsid 2,6 0,3
Eluase 6,0 0,4
Majapidamine -1,7 0,2
Tervishoid 0,6 -0,4
Transport 4,4 0,3
Side 2,3 -4,0
Vaba aeg 1,4 -1,5
Haridus ja lasteasutused 2,3 0,0
Söömine väljaspool kodu, majutus 0,3 -0,1
Mitmesugused kaubad ja teenused 0,8 0,3
Elu Eestis läheb järjest kallimaks.Olukorra paranemist toiduainete osas ei paista kusagilt tulemas.Kuid siiski märtsist 2011. on oodata hindade kukkumist.