Follow by Email

Blogi otsing

2 мар. 2013 г.

Tallinna Sadam ei tegele oma töötajate vaba aja sisustamisega.

**

Hiljuti kinnistu krundi piiride kontrollimisel Lõhe tn.9, on tuvastatud,et piirimärk nr.482 Lõhe tn.7(katastritunnusega 78406 : 611 :0420) maatüki omaniku Vladimir Sepp'a poolt on omavoliliselt teisaldatud ühe meetri võrra Lõhe tn.9 omaniku kahjuks. Õige piirimärk on Vladimir Sepa poolt hävitatud. Piirimärgi ümbertõstmisega ja õige piirimärkide hävitamisega Vladimir Sepp rikkus seadust. Samuti teisaldas Vladimir Sepp oma kasuks piirimärgi nr.481 ja saagis Lõhe 9 viljapuud maha. Hävitatud piirimärgid olid kindlas koordinaatide süsteemis täpselt välja arvutatud ja nende arvutuste järgi vastavat aparatuuri kasutades maastikul täpselt paika pandud piirimärgid. Vale piirimärkide järgi Vladimir Sepp ehitas oma äranägemise järgi naabri territooriumile ebaseaduslikku piirdeaia,rikkudes sellega Lõhe 9 omaniku omandiõigust,mis on samuti karistatav. Karistusseadustik näeb piirimärkide rikkumise, hävitamise või omavolilise teisaldamise eest ette rahatrahvi kuni 6000 krooni või aresti. Tänaseks piirimärgid nr 482 ja 481 on taastatud Lõhe 9 vahendite arvelt, Vladimir Sepp'al on kohustus kompenseerima naabrile nimetatud piirimärkide taastamise kulud ja võõra maa, ebaseaduslikku kasutamisega naabrile tekitatud kahjud hüvitada.Kuid ta ei kiirusta sellega,kuna pahanduste algusest on möödunud juba 1.5 aastat,kuid paremuse poole asi pole nihkunud sugugi. Palume ,et V.SEPP kompenseeriks Lõhe 9 omanikule hiljemalt 22.juuniks 2013.a.: 1.Ebaseaduslikult maha lõigatud viljapuude eest . 2.Piirimärkide taastamise eest . Ning tagastaks Lõhe 9 maa,mille ta ebaseaduslikult omastas. Vladimir Sepp’a poolt naabri territooriumile on ehitatud ebaseaduslikult piirdeaed ,mis tähendab naabri maa omastamist V.Sepp’a poolt. Püüdsime saada V.Sepp'aga omavahelise kokkuleppe,mille peale ta ütles,et politseis on tal tuttavaid ja ta ei karda kedagi. Antud küsimuses on pöördutud Tallinna Sadama juhataja hr.A.Kaljurand'a poole,sest Vladimir Sepp töötab seal. Tallinna Sadamast tuli järgmine vastus: Lp Lõhe 9 omanikud AS Tallinna Sadam ei sekku ettevõtte töötajate eraellu, sh omandi teemalistesse vaidlustesse. Seetõttu palun antud teemal edaspidi ASi Tallinna Sadama poole mitte pöörduda. Lugupidamisega, Ain Kaljurand Tallinna Sadama juhatuse esimees. Sellepeale Lõhe 9 omaniku poolt saadeti Tallinna Sadama juhatajale järgmine vastus: Vastuseks Teie kirjale peab ütlema,et meie ei ole sundinud Teid sukelduma Teie töötajate eraellu, sh omandi teemalistesse vaidlustesse. Meie palve on see V.Sepp korrale kutsuda,et ta ei teeks häbi Tallinna Sadamale oma huligaanitsemisega.Me näeme et töötaja korrale kutsumine tekitab Teil vastumeelsust.See on kindlasti väga raske,kuid tuleb teil siiski ette võtta. Küsimus on selles,et Teie töötaja V.Sepp huligaanitseb teiste inimeste kallal ja seda juba mitmendat aastat.See tähendab,et Tallinna Sadam ei ole isegi vestelnud selle mehega eetilise käitumise parandamise vajaduse küsimustes. Igasugused ettevõtet kompromiteerivad käitumised võivad tekitada korvamatut kahju firma mainele. Kliendi usalduse võitmiseks on vaja teha laitmatut tööd aastaid, samas võib usalduse kaotada päevapealt. Üks osa Tallinna Sadama juhtkonna tegevusest on kindlasti vestlus Vladimir Sepaga, mille stiil ja sisu olenevad firma sisekliimast ja suhetest,kuid sellisest vestlusest Tallinna Sadam hoiab kõrvale ja see on asjale kahjuks. Igal juhul ütleme Teile,et kui Teie töötaja V.Sepp jätkab oma vääritud tegevust oma elamispiirkonna inimestega,siis järgmine kord tuleme Teile selles küsimuses juba Kanal 2 reporteri saatel.See ei ole ähvardas-meil ei ole teist väljapääsu. Palume Eesti politseid alustada Vladimir Sepa suhtes menetlus ülal nimetatud seaduste rikkumiste ja jõhkra omavoli pärast Lõhe 9 territooriumil.
Ehitusekspertiisi korraldamine.