Follow by Email

Blogi otsing

7 окт. 2012 г.

Aktsiates,intressimääradest ja majandusest.

**


Augustis ei olnud suuri liikumisi – Euroopa ja USA turud veidi tõusid, arenevad turud veidi langesid. Kuna majandus ei ole USA-s ka liiga nõrgas seisus, siis uutest kvantitatiivse lõdvendamise meetmetest pole siiani teavitatud. Augustis globaalne majanduse jahtumine jätkus – tööstussektori ostujuhtide indeksid langesid nii Hiinas, Jaapanis, USA-s kui Euroopas ning esmakordselt pärast 2007. aasta lõppu on kõigis neis piirkondades indeksi väärtus alla 50 punkti, mis näitab tootmistegevuse kokkutõmbamist ehk majandusaktiivsuse langust. Jätkuvalt pole kõrvaldatud kartused Hispaania ja Kreeka finantsseisu osas, kuid Hispaania on juba esimese kapitalisüsti hädas olevale Bankia suurpangale teinud ning Kreeka olukorrale annavad Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank ja Rahvusvaheline Valuutafond hinnangu septembri lõpus-oktoobri alguses. Sellest sõltub, kas Kreekale makstakse järgmine laenuosa või on vaja hakata muud lahendust välja mõtlema. Maailma Aktsiad Fondi osak tõusis augustis 1% ning aasta algusest on fondiosak tõusnud 8,7%. Fondis hoidsime jätkuvalt konservatiivset joont ehk kuu lõpuks oli vaba raha osakaal 17% juures fondi mahust. Kuu jooksul tegime paar ostu ning ühe müügi – müüsime Google’i aktsiad, millega teenisime fondiomanikele 6,5% tulu (ostud olid tehtud selle aasta jaanuarist märtsini). Edasise osas jälgime poliitilisi otsuseid ning majanduse arengut ning võimalike investeeringute jaoks analüüsime tugeva finantsseisuga ettevõtteid, mis suudaksid aktsionäridele püsivalt dividende maksta. Ilmsiks on tülnud,et septembris suurenenud huvi Uue Euroopa regiooni vastu – investorite riskitaju arenenud turgudega võrreldes tunduvalt väiksemate eelarvepuudujääkide ja madalamate võlakoormatega riikide suhtes on muutumas; seda trendi toetavad ka Uue Euroopa regiooni ettevõtete viimastel aastatel oluliselt vähenenud võlakoormad. Kõige selle tulemusel on Kesk- ja Ida-Euroopa aktsiad sel aastal tunduvalt tõusnud. Laiahaardeline Stoxx EU Enlarged TR indeks on 2012. aastal lisanud 18,6%, edestades sellega paljusid suuremate Arenevate Turgude indekseid. Üldiselt on regiooni aktsiaturgudel jätkuvalt üsna vähe investoreid, ning turud kauplevad oma 10-aasta keskmise P/B kordaja suhtes pea 45% madalamal tasemel, mis on üks suurimaid allahindlusi kogu maailmas. Uue Euroopa turule spetsialiseerunud fond, Trigon Uus Euroopa Väärtusfond, tõusis septembris 4,3% ning on aasta algusest saati tõusnud 20,5%, edestades Stoxx EU Enlarged TR indeksi tootlust 1.9 protsendipunkti võrra. Kolme aasta baasil on Fond indeksit edestanud 34,5 protsendipunkti võrra (36,0% vs. 1,5%). Samal ajaperioodil on Fondi volatiilsus olnud tunduvalt madalam (aasta lõikes 10,7% vs. 21,3%). Fond on teel neljandat aastat järjest indeksi tootluse ületamisele, mis on teinud Trigon Uus Euroopa Väärtusfondist parima tootlusega avatud Kesk- ja Ida-Euroopa aktsiafondi. Selle tunnistuseks on ka Fondile antud maksimaalne 5-tärni reiting Morningstarilt. Septembris sai Fond kasu hiljuti omandatud Sloveenia positsioonidelt. Kuu jooksul liikusime väiksema beeta ja kõrgema dividenditootlusega ettevõtetesse. Näeme rahvusvahelist turusentimenti jätkuvalt riskantsena, võttes arvesse viimasel ajal tõusvas joones liikunud turge ning lähenevaid tundlikke küsimusi Euroopa perifeeriariikide osas. Fondi 2012. aasta kaalutud keskmine dividenditootlus on 7,7%. Pärast pikaajalist kapitali väljavoolu võib täheldada turusentimendi paranemist ka Venemaal, mis on maailma suurim toorainetetootja. Kuna ligi 75% Vene aktsiaturgude vabalt kaubeldavatest aktsiatest on välisinvestorite omanduses, mõjutab rahvusvaheline uudisvoog oluliselt kohalikku turgu. Pärast presidendivalimisi tekkinud hirm ulatuslike protestiaktsioonide toimumise osas ei ole materialiseerunud ning toorainehinnad ei ole langenud, mistõttu on erakordselt soodsad valuatsioonitasemed hakanud kapitali tagasi Venemaale meelitama. Investorid on hästi reageerinud ka valitsuse plaanile kohustada riigiettevõtteid maksma vähemalt 25% puhaskasumist välja dividendidena. Ettepaneku vastu võtmine lubaks lahti lukustada paljude ettevõtete potentsiaali, mida on siiani peetud „väärtuspüünisteks" (value trap). Lisaks oodatakse Venemaalt kohalike omavalitsuste võlaturgude avamist välisinvestoritele. Goldman Sachs-i hinnangul järgneks sellele otsusele 30 miljardi USA dollari suurune kapitali sissevool. Trigon Venemaa Top Picks Fond tõusis septembris 2,9%, samal ajal kui MSCI Russia TR indeks tõusis 3,3%. Viimase kolme aasta baasil on Fond edestanud võrdlusindeksi tootlust 21,5 protsendipunkti võrra (54,9% vs. 33,4%), olles pidevalt parimate avatud Venemaa-kesksete aktsiafondide hulgas. Fondil on ka maksimaalne 5-tärni reiting Morningstarilt. Oleme Fondi portfelli positsioneerinud nii, et lõikaksime kasu ülalmainitud minimaalselt 25%-lise kasumi väljamaksmise kohustuse otsusest oktoobri lõpus, suurendades positsioone madalatel valuatsioonidel kauplevate riigi omanduses olevate ettevõtete hulgas. Eelkõige ootame dividenditootluse olulist suurenemist riikliku naftajuhtme omaniku Transnefti puhul – tootlus tõuseks 1,2%-lt pea 20%-ni. Ka teiste suurettevõtete dividenditootlused peaksid tunduvalt tõusma, näiteks Gazpromi puhul 8%-ni.