Follow by Email

Blogi otsing

12 авг. 2012 г.

2012. aasta kolmanda kvartali majanduse positiivsete ja negatiivsete arvamustrendide suhted.


**

Suvi on läbiEUWIFO Business Monitor – Rahvusvaheline versioon
Rahvusvaheline EUWIFO Business Monitor koondab ettevõtete omanike ja valitud tegevjuhtide hinnangud nende ettevõtete ja kogu majanduse praeguse ja tulevase olukorra kohta. See pakub kvaliteetseid esmaseid andmeid, mille alusel saab ennustada äritsükleid ja tulevast majandustõusu või -langust.
Küsitlust alustati 2011. aasta veebruaris Saksamaal. 2011. aasta 2. ja 3. kvartalis kaasati Šveits, Austria, Tšehhi Vabariik, Soome, Eesti, Kreeka, Itaalia, Norra, Poola ja Venemaa. Praegu viiakse intervjuusid regulaarselt läbi 20 turul ja lähikuudel lisatakse veel 20 turgu.
Saksamaal korraldatakse iga nädal 400 kuni 500 intervjuud. Teistel turgudel viiakse iga kuu olenevalt majanduse mahust läbi 100 kuni 1000 intervjuud.
Küsitlus on ainulaadne, sest see viiakse läbi ainult ettevõtete aktiivselt äritegevuses osalevate omanike ja valitud tegevjuhtidega. Küsitlus on unikaalne ka tulemuste kiire avaldamise, samuti geograafilise ulatuslikkuse poolest.
Allpool esitatud andmebaas peegeldab praeguseid tulemusi, 2012. aasta kolmanda kvartali positiivsete ja negatiivsete arvamustrendide suhet igas riigis, osutades majanduse tulipunktidele ja probleemsetele piirkondadele.
Praegust järjestust mõjutab endiselt segane olukord eurotsoonis, mida toidab ebakindlus seoses Hispaania ja Kreekaga ning lahkarvamused liikmesriikides kriisi lahendamise meetodite osas. EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang paneb hiljutise äriusalduse languse eurotsoonis üsna ebajärjekindlate probleemilahendusstrateegiate arvele, mida erinevate Euroopa riikide valitsused on toetanud: "Laialt levinud lahkarvamused selles, milliseid institutsionaalseid või juriidilisi reforme peaks tegema keskpankade õiguspädevuses, ja vaidlused ESMi edasise laienemise üle teevad eurokriisist otsekui põhjatu augu ja piiravad ettevõtete omanike usku sellesse, et Euroopa suudab oma probleemid lahendada."
See mitte ainult ei langeta äriusaldust sellistes majandustes nagu Hispaania (-0,17 punktiga, eeldatava kasvutempoga -1,6% aastal 2012), Kreeka (-0,21 punktiga, eeldatava kasvutempoga -5,3% aastal 2012) ja Itaalia (-0,32 punktiga, eeldatava kasvutempoga -1,7% aastal 2012), mis on kriisist kõige tugevamini mõjutatud, vaid ka riikides, mille võtmeparameetrite järgi võiks muidu oletada üsna heas seisus majandusarengut. Viimatimainitud rühma hulka kuuluvad sellised riigid nagu Saksamaa (-0,04 punktiga), Soome (-0,09 punktiga) ja Austria (-0,12 punktiga), millel on teiste eurotsooni majandustega võrreldes üsna hea kasv ja vastuvõetavad tööhõivenäitajad. Vastavalt on nende maade oodatavad kasvutempod 1,2%, 0,8% ja 0,9%. Majandusaktiivsus väheneb eurotsoonis 2012. aastal eeldatavasti -0,2%. Euroopa Liidus tervikuna on oodata loidu kasvutempot +/-0,0%.
Tuletorniks on taas Eesti. See Balti riik on kolmandat korda järjest EUWIFO Business Monitori järjestuse tipus (+0,05 punktiga). Eesti majandus suureneb eeldatavasti 1,6%. Teised pingerea tipu riigid on Norra (+0,08 punktiga), mis ei ole ELi liige ja mille rikkus põhineb tema ressurssidel, mistõttu ta jääb mõjutamatuks Euroopas valitsevast kriisist, India (+0,07 punktiga), mille majandus kasvab sel aastal eeldatavasti olulisel määral, 6,8%, ja Türgi (+0,05 punktiga), mis näitas 2. kvartalis negatiivseid numbreid, aga on nüüd uuesti rohelises tsoonis eeldatava tugeva kasvutempoga 3,3% aastal 2012.
Teisalt võivad tulla üllatusena Hiina Rahvavabariigi nõrgad äriusalduse näitavad. -0,2 punktiga jääb Hiina RV praegu uuritud maadest viie kõige madalama hulka. Aasia majandusliku jõujaama (endine) trend on käesoleva aasta kolme esimese kvartali jooksul pidevalt nõrgenenud. See mõjutab väljavaadet: Hiina majandus kasvab 2012. aastal eeldatavasti 8,2%. See kõlab üsna dünaamiliselt, aga tegelikult on see mitme aasta väikseim kasvumäär. Selle peamine põhjus on väike ülemaailme nõudlus, mis tugineb ikka veel suuresti Euroopa ja Põhja-Ameerika häiritud majandusel ning mis on Hiina tootmissektorit oluliselt mõjutanud. Siiski lubavad sellised võtmeparameetrid nagu Hiina tootva tööstuse ostuindeks oletada, et Hiina äriusaldus järgnevatel kvartalitel uuesti tõuseb. Aastal 2013 on Hiina majanduse eeldatav kasv 9,3%.

EUWIFO, European Economic Research Institute, Zürichis, on eraomanduses firma, mis on spetsialiseerunud turundus- ja majandusuuringutele, milles osalevad ettevõtete omanikud, juhatuse liikmed ja erapankade kliendid kogu maailmas. Saksamaal korraldatakse praegu 300 intervjuud nädalas. Väljaspool Saksamaad viiakse neid läbi 300 kuni 500 kuus. Täielikud tulemused avaldatakse kord kuus.