Follow by Email

Blogi otsing

13 апр. 2013 г.

Märts 2013 oli turgudel väga sündmusterohke kuu.

**

Märts oli turgudel väga sündmusterohke kuu. Uudistes domineeris Küprose kriis, mis jõudis viimaks punktini, kus pangad pidid sulgema ja Küpros pidi küsima rahusvahelist abi. Olukorra tegi eriliseks esialgne ettepanek kaasata abipaketi finantseerimisse ka väikesed deposiidiomanikud, vaatamata EL-i lubadusele garanteerida kuni €100,000 deposiidid EL-i pankades. Olgugi, et ettepanek ei jõudnud lõplikku paketti (ja suuremad deposiidiomanikud kaotasid selle tõttu rohkem), saatis see turgudele vastuolulise signaali, mis võib tekitada probleeme, kui mõni suurematest Eurotsooni riikidest hätta sattub. Üldiselt oli Küprose abipakett segadust tekitav ja pani Küprose olukorda, kus seda ei saa enam pidada Eurotsooni täieõigluslikuks liikmeks, kuna kapitali liikumisele on kehtestatud ranged reeglid. Olgugi et ametivõimud kinnitasid, et kitsendused on lühiajalised ja ajutised, võib tegelikkus olla teine. Kuna enamik raha Küprose pankades pärines Venemaalt, oli märts Vene aktsiatele negatiivne kuu: MSCI Russia TR Indeks langes 2,1%, samal ajal kui rohkem keskmise suurusega ettevõtteid sisaldav RTS2 kaotas peaagu 10% madala käibe juures. Trigon Venemaa Top Picks Fond langes kuuga 5,9%. Me ei arva, et paljud aktsiaturgudel kauplevad ettevõtted on puudutatud Küprose kriisist, kuna enamik deposiitidest kuulus eraisikutele või offshore erafirmadele. Jätkuv nõrkus Vene turgudel on viinud aktsiad tasemele, kus nad kauplevad suurima allahindlusega teiste arenevate turgude suhtes. Me usume tugevalt, et see pakub atraktiivselt sisenemisvõimalust pikaajalistele investoritele. MSCI Russia indeksi ettevõtted kauplevad praegu keskmisel 2012 P/E suhtarvul 4,5. Ida-Euroopa turud olid samuti negatiivselt mõjutatud Küprosel toimuvast ning laiem indeks (Stoxx EU Enlarged TR) langes 3,4% märtsis ja on aasta algusest kukkunud 6,5%. Meie põhilised tooted, Trigon Uus Euroopa Fond ja Trigon Venemaa Top Picks Fond, on endiselt parimate hulgas oma võrdlusgrupis ja on viimase 3 aastaga märkimisväärselt edestanud enamikke konkurente. Mõlemal fondil on Morningstar’i maksimaalne 5-tärni reiting. Trigon Uus Euroopa Fond näitas jätkuvalt suurepärast vastupidavust rasketes turutingimustes ja on aasta algusest tõusnud 0,5% ning edestanud indeksit 7% protsendipunkti võrra (indeks on aasta algusest langenud 6,5%).

Heiti Riisberg

2 мар. 2013 г.

Tallinna Sadam ei tegele oma töötajate vaba aja sisustamisega.

**

Hiljuti kinnistu krundi piiride kontrollimisel Lõhe tn.9, on tuvastatud,et piirimärk nr.482 Lõhe tn.7(katastritunnusega 78406 : 611 :0420) maatüki omaniku Vladimir Sepp'a poolt on omavoliliselt teisaldatud ühe meetri võrra Lõhe tn.9 omaniku kahjuks. Õige piirimärk on Vladimir Sepa poolt hävitatud. Piirimärgi ümbertõstmisega ja õige piirimärkide hävitamisega Vladimir Sepp rikkus seadust. Samuti teisaldas Vladimir Sepp oma kasuks piirimärgi nr.481 ja saagis Lõhe 9 viljapuud maha. Hävitatud piirimärgid olid kindlas koordinaatide süsteemis täpselt välja arvutatud ja nende arvutuste järgi vastavat aparatuuri kasutades maastikul täpselt paika pandud piirimärgid. Vale piirimärkide järgi Vladimir Sepp ehitas oma äranägemise järgi naabri territooriumile ebaseaduslikku piirdeaia,rikkudes sellega Lõhe 9 omaniku omandiõigust,mis on samuti karistatav. Karistusseadustik näeb piirimärkide rikkumise, hävitamise või omavolilise teisaldamise eest ette rahatrahvi kuni 6000 krooni või aresti. Tänaseks piirimärgid nr 482 ja 481 on taastatud Lõhe 9 vahendite arvelt, Vladimir Sepp'al on kohustus kompenseerima naabrile nimetatud piirimärkide taastamise kulud ja võõra maa, ebaseaduslikku kasutamisega naabrile tekitatud kahjud hüvitada.Kuid ta ei kiirusta sellega,kuna pahanduste algusest on möödunud juba 1.5 aastat,kuid paremuse poole asi pole nihkunud sugugi. Palume ,et V.SEPP kompenseeriks Lõhe 9 omanikule hiljemalt 22.juuniks 2013.a.: 1.Ebaseaduslikult maha lõigatud viljapuude eest . 2.Piirimärkide taastamise eest . Ning tagastaks Lõhe 9 maa,mille ta ebaseaduslikult omastas. Vladimir Sepp’a poolt naabri territooriumile on ehitatud ebaseaduslikult piirdeaed ,mis tähendab naabri maa omastamist V.Sepp’a poolt. Püüdsime saada V.Sepp'aga omavahelise kokkuleppe,mille peale ta ütles,et politseis on tal tuttavaid ja ta ei karda kedagi. Antud küsimuses on pöördutud Tallinna Sadama juhataja hr.A.Kaljurand'a poole,sest Vladimir Sepp töötab seal. Tallinna Sadamast tuli järgmine vastus: Lp Lõhe 9 omanikud AS Tallinna Sadam ei sekku ettevõtte töötajate eraellu, sh omandi teemalistesse vaidlustesse. Seetõttu palun antud teemal edaspidi ASi Tallinna Sadama poole mitte pöörduda. Lugupidamisega, Ain Kaljurand Tallinna Sadama juhatuse esimees. Sellepeale Lõhe 9 omaniku poolt saadeti Tallinna Sadama juhatajale järgmine vastus: Vastuseks Teie kirjale peab ütlema,et meie ei ole sundinud Teid sukelduma Teie töötajate eraellu, sh omandi teemalistesse vaidlustesse. Meie palve on see V.Sepp korrale kutsuda,et ta ei teeks häbi Tallinna Sadamale oma huligaanitsemisega.Me näeme et töötaja korrale kutsumine tekitab Teil vastumeelsust.See on kindlasti väga raske,kuid tuleb teil siiski ette võtta. Küsimus on selles,et Teie töötaja V.Sepp huligaanitseb teiste inimeste kallal ja seda juba mitmendat aastat.See tähendab,et Tallinna Sadam ei ole isegi vestelnud selle mehega eetilise käitumise parandamise vajaduse küsimustes. Igasugused ettevõtet kompromiteerivad käitumised võivad tekitada korvamatut kahju firma mainele. Kliendi usalduse võitmiseks on vaja teha laitmatut tööd aastaid, samas võib usalduse kaotada päevapealt. Üks osa Tallinna Sadama juhtkonna tegevusest on kindlasti vestlus Vladimir Sepaga, mille stiil ja sisu olenevad firma sisekliimast ja suhetest,kuid sellisest vestlusest Tallinna Sadam hoiab kõrvale ja see on asjale kahjuks. Igal juhul ütleme Teile,et kui Teie töötaja V.Sepp jätkab oma vääritud tegevust oma elamispiirkonna inimestega,siis järgmine kord tuleme Teile selles küsimuses juba Kanal 2 reporteri saatel.See ei ole ähvardas-meil ei ole teist väljapääsu. Palume Eesti politseid alustada Vladimir Sepa suhtes menetlus ülal nimetatud seaduste rikkumiste ja jõhkra omavoli pärast Lõhe 9 territooriumil.
Ehitusekspertiisi korraldamine.

4 февр. 2013 г.

Eesti inimesed on vaesed

**

Vaadake kui inimesevaenulik on Ansipi nõudel 2009.a. Eestis sisseviidud ajutise töövõimetuse hüvitise maksmise kord.Inimesed käivad haigest peast tööl,kuna niinimetatud rahaline kompensatsioon, haigestumise, karantiini, olme- ja liiklusvigastuse ning viimase tagajärjel tekkinud tüsistuse või haigestumise korral esimesel kolmel päeval inimesele üldse ettenähtud ei ole!!! 4. kuni 8. päevani maksab hüvitist tööandja, alates 9. päevast haigekassa. Ja see mees naeratab meile iga päev teleekraanilt,sest meie ise valisime ta pukki!Ansip ise on olukorraga rahul,aga meie? Mis siin imestada kui elame vaeses riigis,kus isegi ettevõtjast ja nende kaudu peredest,lastest jt ei peeta lugu. Eesti riik on ka maksude tõstmisel esirinnas.

5 янв. 2013 г.

Positiivne 2012.aasta.

**

Esten OÜ Address: 76901 Klooga mnt 10b-17, Tabasalu, Harjumaa,Estonia. Telefon: 372-503-9015.

Õnnelik lõpp aktsiate jaoks edukale aastale.

 Aktsiaturud lõpetasid 2012. aasta positiivselt – pea kõik tähtsamad indeksid tõusid detsembris märkimisväärselt. Turgusid kannustasid suurte investeerimispankade ja strateegide äärmiselt positiivsed aktsiaturgude prognoosid 2013. aastaks. Isegi mured USA „fiskaalse kuristiku“ teemal ei suutnud aktsiate tõusu pidurdada, seda hoolimata asjaolust, et turgusid rahustav kokkulepe saavutati alles jaanuari esimestel päevadel. Sarnases positiivses meeleolus möödus kuu ka meie koduturgudel, mil nii Uue Euroopa kui Venemaa aktsiaindeksid tõusid; aasta lõikes tõusid need turud vastavalt 26,0% ja 11,9%. Meie Uue Euroopa ja Venemaa Top Picks fondid tõusid aasta lõikes vastavalt 24,0% ja 10,7%. Viimase kolme aasta jooksul on Venemaa Top Picks Fond edestanud MSCI Russia TR indeksi tootlust 28 protsendipunkti võrra (46,4% vs 18,5%). Samal ajal on Uue Euroopa Fond edestanud Stoxx EU Enlarged TR indeksi tootlust 38 protsendipunkti võrra (41,1% vs 3,1%), pakkudes ühtlasi ka tunduvalt väiksemat volatiilsust. Mõlemad fondid on selle perioodi jooksul näidanud sarnaste fondide hulgas parimat tootlust ning omavad Morningstari 5-tärni reitingut. Tulevikku vaadates oleme Venemaa turu suhtes ettevaatlikult optimistlikud, kuna Vene aktsiad kauplevad äärmiselt suurel allahindlusel (näiteks MSCI EM indeksi suhtes on allahindlus P/E baasil 51%). Lisaks on oodata jätkuvat progressi erinevate reformide läbiviimisel (korruptsiooni vastane võitlus, privatiseerimine, naftatoodete maksureform) ning investeerimiskliima paranemist (WTO liikmelisus, finantssektori reform, riigiettevõtete uus dividendipoliitika jne). Trigon Venemaa Top Picks Fond kaupleb 5,4x kaalutud keskmisel 2013. aasta P/E kordajal, kasumi kasvuks prognoosime 15%, pakkudes investoritele atraktiivset investeerimisvõimalust. Ka Uue Euroopa turgude suhtes oleme üsna positiivselt meelestatud, kuna regionaalsed aktsiad pakuvad jätkuvalt ühtesid maailma kõrgemaid dividenditootlusi. Trigon Uus Euroopa Fondi oodatud kaalutud keskmine dividenditootlus 2013. aastaks on 8,0%, mis on kohalike valitsusvõlakirjadega võrdluses äärmiselt atraktiivne näitaja (keskmine 2-aastase võlakirjade tootlus on 2,8%, 10-aastaste võlakirjade puhul on sama näitaja 4,2%). Usume, et vabadele rahavoogudele ja dividendidele rajatud investeerimisstiil pakub väga head riski-tulu suhet jätkuvalt ebakindlas keskkonnas. Heiti Riisberg