Follow by Email

Blogi otsing

10 нояб. 2015 г.

Daily-trades com оказался мошенником на бинарных опционах.

**


Хочу вернуть деньги переведенные брокеру-мошеннику daily-trades.com

Брокеры-мошенники появляются, как грибы после дождя.Daily-trades.com  это домен свеженького вымогателя в интернете.

Заманил меня в Daily-trades.com ловушку Леонид Орлов,котоpый обещал златые горы и свовременный вывод средств в любое время.Когда я 19.октября 2015 г.поставил остатоk моих средсtв 452$ ha вывод,служба поддержси Daily-trades.com без моего разрешения вычеркнула мой вывод средств и это длится  21 день к ряду.
Мною написано 27 писем с требованием вернуть мои деньги ,но как говорится ни ответа,ни привета я не получил.

Послал им из условия ползования выписку :прoшу применить пункт 19.4. Вы можете в любое время расторгнуть настоящее Соглашение и закрыть Ваш счет (в том числе имя пользователя и пароль), отправив письмо на support@daily-trades.com. Для того, чтобы данное расторжение вступило в силу, компания, которая закрывает Ваш торговый счет (в том числе имя пользователя и пароль) в течение 7-10 рабочих дней компанией Вашей электронной почты на наших серверах в Великобритании, при условии, что Вы будете нести ответственность за любую деятельность по Вашему счету, начиная с отправки нам электронных сообщений и до закрытия Вашего счета компанией. Если на Вашем счету остались денежные средства, Ваш остаток будет возвращен в течении 7-10 рабочих дней после получения запроса.

Однако мошенник молчит,но и мои деньги не возвращает.Kak byt'?

http://pay4results24.eu/?a=4672&c=30&s2

Причастные лица:

Daily-trades.com: support-daily-trades.com

Leonid
Orlov
Старший  аккаунт-менеджер
Email: leonidorlov@daily-trades.com
Tel: +442033183131
skype:daily-leonido

http://pay4results24.eu/?a=4672&c=10642&s2

http://pay4results24.eu/?a=4672&c=30&s2=  


 Продолжение следует.
4 окт. 2015 г.

Vladimir Sepp ja Priit Pikamäe ning Ülle Madise ei karda kedagi


**


Ebaaus  Vladimir Sepp'a (endine miilitsa polkovnik ,töökoht praegu:Tallinna Sadam) ja maamõõtja poolt allkirjastatud Tallinnas Lõhe tn.7 kohta 05.juunil 1996.a.Lõhe tn 9 omaniku seljataga koostatud piiriprotokoll on õigustühine, sest selle allakirjutamise juurde ei olnud kutsutud piirinaaber Eduard Sepp,seda nõuab Maakatastriseaduse § 20 lõige 5¹,mis sätestab muuhulgas piirinaabrite kohalekutsumise piiriprotokollide allkirjastamise juurde. Lõige 5¹ on lisatud seadusesse maakatastriseaduse § 20 muutmise seadusega, mis võeti vastu 13. veebruaril 1997 ja hakkas kehtima 26. veebruaril 1997. Lõhe tn 9 ja Lõhe tn 7 piiriprotokollid on koostatud vastavalt 10. oktoobril 1996 ja 5. juunil 1996 ning registreeritud Ma-ametis 17.aprillil 1997.a.nii et Tallinna linnavalitsusel oli aega küll,et piirinaabrid kohale kutsuda piiriprotokollide allkirjastamise juurde,kuid see töö jäi ametnikel tegemata. Andsin asja kohtusse palvega jätta minule esialgu vähemalt juurdepääsu võimalus oma kinnistu juurde- ts.asi 2-14-14752,kuid kohus vaatles asjast läbi ainult  nn fragmendi ja sellepärast võttis vastu vale,vigadega otsuse.Riigikohus aga minu kaebust määruskaebuse kujul kahekümne kaheksa leheküljel  ei vaadanudki läbi , jättes ringkonna vale ja vigadega  otsuse jõusse. ÕIGUSRIIGIS Jõüstub kohtuotsus alles pärast kõiki edasikaebamisi ,kuid minu puhul viimast ei tehtud.Minu puhul tegemist on riigi põhiseaduse rikkumine,kuna praegu minu õigused ja vabadus kasutada oma Lõhe tn kinnistut on piiratud -Eesti ei ole õigusriik. Riigikohus on Eesti Vabariigi kohtusüsteemi kolmanda astme ja kolmanda lülina kõrgeim kohus. Riigikohtu esimees on alates septembrist 2013 Priit Pikamäe. Riigikohtu peamisteks ülesanneteks kehtiva õiguse kohaselt on: kassatsiooni korras kohtulahendite läbivaatamine (kontrollitakse üksnes kohtulahendite õiguslikku külge); teistmisavalduste läbivaatamine; põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu ülesannete täitmine. Nii et antud asjas riigikohus ja ka EV Õiguskantsler Ülle Madise oma funktsiooni antud asjas ja eriti põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu ülesannete täitmise osas  ei ole täitnud igal juhul ja mina jäin ilma juurdepääsuteeta oma majapidamise juurde.Kes aitaks hädast välja?

täienduseks niipalju,et 

Vladimir Sepp'a ja maamõõtja poolt Tallinnas Lõhe tn 7 kohta 05.juunil 1996.a.koostatud piiriporotokoll on õigustühine.

Vladimir Sepp'a ja maamõõtja poolt allkirjastatud Tallinnas Lõhe tn.7 kohta 05.juunil 1996.a.koostatud piiriprotokoll,mis on õigustühine, sest selle allakirjutamise juurde ei olnud kutsutud piirinaaber Eduard Sepp,seda nõuab Maakatastriseaduse § 20 lõige 5¹,mis sätestab muuhulgas piirinaabrite kohalekutsumise piiriprotokollide allkirjastamise juurde.
Alatu mees un see V.Sepp,kes tegi oma naabrile- mehe seljataga sellist sigadust.

Vene keeles on see nii:Этот милиционер выгнал меня с моей земли незаконно-он знал что я тут живу ,но всё равно подло меня выгнал-без моего согласия.Люди помогите.
Väga tabavalt ütleb tänases Postimehes selliste sigaduste kohta Ramzan Kadõrov:
Tšesenid mäletavad,teavad,ega jäta seda nii.

27 июл. 2015 г.

Imeline ajalugu.


**

Oleviste pole kunagi olnud maailma kõrgeim ehitis Imeline Ajalugu 14.11.2012, 10:03 Imelise Ajaloo 2012. aasta oktoobrinumbris oli artikkel maailma kõrgeimatest ehitistest. Meie lugeja Janek kirjutas: “Oleks olnud ääretult tore, kui eestikeelses versioonis oleks juhitud tähelepanu sellele, et pärast Lincolni kiriku tornide kukkumist oli maailma kõrgeimaks ehitiseks pikka aega (põlenguni 1625) Tallinna Oleviste kirik (159 m).” Palusime asja selgitada Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi vanemteaduril Ants Heinal, kelle sõnul pole Oleviste kirik tõenäoliselt kunagi olnud kõrgem kui 115-125 meetrit. Kui kõrgele Oleviste kiriku torn keskajal täpselt kerkis, pole muidugi täpselt teada. 1778. aastal, kui tornikiivrit järjekordselt remonditi, leidis seal tool olnud plekksepp A. H. Dommeyer ühe suure kiivri jalamil seisnud väiksema torni munast kirja, mille oli sinna rohkem kui saja aasta eest, 1651. aasta augustis, jätnud toonane Oleviste koguduse vanem eestseisja Bernhard Hettling. Selles teadustati, et uus, pärast 1625. aasta tulekahju kerkinud tornikiiver valmis 74 sülla kõrgusena, kuid enne põlengut olevat too olnud kümne sülla jagu kõrgem, küündides lausa 84 süllani. Hettlingi kiri sai üsna laialt tuntuks. 1782. aastal esitas sellest kokkuvõtte oma ”Liivi- ja Eestimaa topograafiliste teadete” kolmandas köites isegi Põltsamaa pastor August Wilhelm Hupel. Nüüd võis igaüks teha kiire ümberarvutuse: need, kes lähtusid Reinimaa süldadest, arvutasid, et see vastab 504 Reinimaa jalale ehk siis tänapäevaselt öelduna umbes 159 meetrile. Rääkimata siis neist, kes pidasid õigemaks teha oma transponeeringud Hamburgi või ka Vene sülla põhjal – esimesel juhul olnuks Oleviste torni kõrgus enne põlengut olnud 161 meetrit, teiste järgi aga lausa 179 meetrit. Seega pidanuks Tallinna Oleviste näol olema tegemist ühe keskaja kõige kõrgema ehitusega, kõrgemaga kui isegi kuulus Strasbourgi Münster. Esimene, kes sellele juba ka trükisõnas tähelepanu juhtis, oli Karl Philipp Michael Snell, kes avaldas 1794. aastal Venemaa Läänemere-äärsete provintside kohta Jenas eraldi raamatu, esialgu küll Olevistet ja Tallinna Toomkirikut omavahel segamini ajades. Peagi parandati aga too Snelli näpuviga ning näiteks 19. sajandi keskpaigas ei kahelnud ei siinmail ega ka mujal suurt keegi, et aastail 1448-1625 oli Oleviste olnud terve maailma kõrgeim ehitis. Ilma, et keegi huvi tunneks, kust need andmed üldse pärit või kuivõrd vettpidavad need on, kuuleme seda juttu veel praegugi kõigi Tallinna giidide suust ja loeme peaaegu kõigist selle linna reisijuhtidest. Tõele au andes peame aastail 1446-1448 valminud Oleviste torni kõrgusest juttu tehes arvestama siiski hoopis väiksemate arvandmetega. Juba too 159 meetrile tehtud ümberarvutus pole millegagi põhjendatud, sest nii keskajal kui ka veel 17. sajandilgi leidis Tallinnas kasutust hoopis oma, nn Tallinna süld, mis vastas umbes 160 sentimeetrile. Õigupoolest oligi kogu Euroopas mõõtude süsteem senikaua, kuni seda 19. sajandi algupoolel lõpuks korrastama hakati, äärmiselt segane ega varieerunud üksnes riikide ja riigikeste, vaid vahel lausa linnade kaupa: näiteks kui Riias ja Pärnus võrdus süld umbes 1,61 meetriga, siis Stockholmis hoopis 1,78 ja Narvas koguni 1,80 meetriga. Võttes aluseks aga Tallinna sülla, ei saaks me toonase Oleviste torni kõrguseks pakkuda küll kuidagi rohkem kui ainult 134 meetrit. Kõnelemata siis sellest, et sedagi kõrgusnumbrit peale eelmainitud Hettlingi kirja veel mõni teine allikas kinnitaks. Pigem vastupidi. Nõnda on Oleviste kirik oma keskaegse tornikiivriga leidnud üsna usaldusväärset kujutamist vähemalt 16. sajandi Tallinna vaatel: Lambert Glandorpi 1561. aastal maalitud Mustpeade Vennaskonna epitaafil (praegu Tallinna Linnamuuseumi valduses) ja ühel Frankfurdi graafiku Matthäus Merian vanema tehtud Tallinna panoraamil. Viimane ilmus trükist küll alles 1641. aastal, kuid oli tõenäoliselt samuti valmistatud mõne 1590. aastate lõpust pärit joonistuse järgi. Mõlemalt pildilt on selgelt näha, et toonase Oleviste kiriku torn oli enam-vähem sama kõrge kui praegunegi, seega siis 115-125 meetri ringis. Ning mis samuti väga oluline: isegi siis, kui mitte uskuda kõike seda, mida keskaegsete ehitusmeistrite keskis harrastatud proportsiooniõpetuste, eeskätt triangulatuuri ja kvadratuuri kohta vahel kirjutatakse, tuleb möönda, et tolleaegsete inimeste silmis kujutas geomeetria paljuski jumalikku kunsti. Mõte, et maailma luues oli Jumal olnud suurim geomeeter, innustas kõiki ehitusmeistreid. Kooskõlalisus, õiged mõõdusuhted ning kõikide osade omavaheline sobivus pidid iseloomustama iga vähimatki hoonet, siin polnud kohta disharmooniale. Panna aga ühe 60 meetri kõrguse kiviosaga torni otsa veel 100 meetri kõrgune kiiver – isegi mõttevälgatusena tunduks see pentsik... Ent ka sellisena, umbes 115-125 meetri kõrgusena, mõjus see aastail 1446-1448 puuseppmeister Johan Grunde poolt Oleviste kirikule ehitatud ja sel kuni ühe 1625. aasta juunikuise äikseööni vapralt vastu pidanud tornikiiver jahmatavalt vägevana ja nõnda tunti ja austati seda üle terve Läänemere regiooni. Sellest annab tunnistust nii mõnigi vahejuhtum. Näiteks 1508. aastal, kui seda kiivrit järjekordselt remonditi, olevat kinni võetud üks Taani väinu läbinud laev ja kogu last konfiskeeritud. Kui aga selgus, et sel alusel oli ka Oleviste kiriku torni paikamiseks mõeldud tina, saatis Tallinna raad sellest teate nii Rootsi riigi eestseisjaks olnud Svante Nilsson Sturele kui ka Uppsala peapiiskopile Gustav Trollele – ja kohe lähetatigi laadung taas Tallinna poole teele!

13 апр. 2015 г.

Kuda vana miilitsionäär,polkovnik Kakumäel teistel elada ei lase.


**

 Tallinna linnavalitsuse ebaseadusliku kooskõlastamisega Haabersti liinnaosa valitsuse arhitekt Tiina Jaska Vladimir Seppa(vana miilitsionäär - polkovnik) tellimusel tegi 1996.a seadusevastaselt minu krundi kohta,kuid minu teadmata , uue krundiplaani ja panid selle Lõhe tn 7 ja 9 piiriprotokollide juurde ebaseaduslikult(see on teise astme kuritegu,mille eest karistatakse vabadusekaotusega viieks aastaks),samas piiriprotokolli kohaselt on ette nähtud kasutamiseks hoopiski teine,mitte piiriprotokollis nimetatud, krundiplaan aastast 1995.-kas see ei ole siis kuritegu ja dokumentide võltsimine nimetatud isikute ja Tallinna linnavalitsuse poolt ? Miks kohus ei reageeri sellise info kohta ning ei ole tänaseni juurdlust alustanud. Kõigest sellest olen varem kohtule esitatud dokumentidest juba kirjutanud ja esitanud graafilisi materjale, aga tulemusi ei ole, detalidest saab igaüks selgust kui hoolega loeb läbi minu poolt kohtule varem esitatud dokumente. Meeldetuletuseks on ka asjaolu,et kasutan oma juurdepääsuteed alates 1983-aastast,ning see Lõhe tn 9 juurdepääsutee oli aastaid riigi onandis, nii et ma uustulnuk ei ole ning loomulikult olen selle juurdepääsutee kasutamisega harjunud ja ei näe seda kingitusena Vladimir Seppa poolt ,nagu seda serveerib oma pahatahtlikes seisukohtades Tallinna linnavalitsuse esindaja pr.Kraam.Selle daami seisukohad on vastuvõetamatud.Kuna esiteks esindab ta organi kes ei täitnud maade erastamisel temale pandud kohustusi kooskõlas seadustega ning aktsepteeris ebaseaduslikult valede ja võltsitud andmetega koostatud Lõhe tn 9 piiriprotokolli 10.oktoobrist 1996a ja järgnevaid praegu tühistamisele kuuluvaid linnavalitsuse korraldusi. Tallinna linnaavalitsus ei saanud hakkama maa ostueesõigusega erastamisel Vabariigi maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; I 1996, 41, 796) paragrahvi 20 lõike 1, paragrahvi 21, paragrahvi 22 lõike 1, paragrahvide 221, 222, 223 ja 23 alusel ning maareformi seaduse paragrahvi 20 lõikes 1 nimetatud maa ostueesõigusega erastamisega ja Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määrusega nr 267 Maa ostueesõigusega erastamise kord sätestatud eeltoimingutega.Praegu aga pr.Kraam aina süüdistab mind kümnetes pattudes,unustades seda mida tema tööandja jättis omal ajal tegemata minu maa erastamisel ning mis viis mind kohtusse. See on Tallinna linnavalitsuse ja Haabersti LOV arhitekti Tiina Jaska väga suur patt,kuid ma ei näe et keegi Tallinna linnavalitsusest selle eest vastutust kannaks,aga mind karistati igal juhul - ma ei saa juba teist aastat oma maja juurde,palun kohust see küsimus operatiivselt lahendada lähiajal. 1.7.Kaebajana võin mina Tallinna linnavalitsuse Lõhe tn 9 mittekohasest krundi erastamise menetlemisest tekkinud asjaajamisest kohaliku omavalitsuse vastu esitada kahjuhüvitamise nõue ning ma palun Tallinna Halduskohust alustada nüüd kohe minu sellise nõudega Tallinna linnavalitsuse suhtes kohe praegu. 1.8.Seaduse kohaselt võltsitud dokumendid on õigustühised algusest peale ja nende suhtes mingit aegumist ei tohi kohaldada.Samas kohtu materjalides tundub,et süüdlased loodavad asja aegumise peale.Ei seda võltsingute puhul ei tule ja vastutust peavad kandma paljud siin töös nimetatud isikud. Nende patustajate kohta kehtib seadus ka hea kommete rikkumisest,mille kohaselt süüdlaste antud pahateod on õigustühised algusest peale,ma palun kohust nimetatud isikud vastutusele võtta. Kuna võltsitud protokolli jt dokumentide baasil oli ebaseaduslikult vastuvõetud Tallinna linnavalitsuse mitmed korraldused ,palun Tallinna Halduskohtul kiiremas korras tühistada need dokumendid.Endine militsionäär Vladimir Sepp töötab Tallinna Sadamas Ain Kaljurand'a alluvuses.
Järgneb.