Follow by Email

Blogi otsing

4 окт. 2015 г.

Vladimir Sepp ja Priit Pikamäe ning Ülle Madise ei karda kedagi


**


Ebaaus  Vladimir Sepp'a (endine miilitsa polkovnik ,töökoht praegu:Tallinna Sadam) ja maamõõtja poolt allkirjastatud Tallinnas Lõhe tn.7 kohta 05.juunil 1996.a.Lõhe tn 9 omaniku seljataga koostatud piiriprotokoll on õigustühine, sest selle allakirjutamise juurde ei olnud kutsutud piirinaaber Eduard Sepp,seda nõuab Maakatastriseaduse § 20 lõige 5¹,mis sätestab muuhulgas piirinaabrite kohalekutsumise piiriprotokollide allkirjastamise juurde. Lõige 5¹ on lisatud seadusesse maakatastriseaduse § 20 muutmise seadusega, mis võeti vastu 13. veebruaril 1997 ja hakkas kehtima 26. veebruaril 1997. Lõhe tn 9 ja Lõhe tn 7 piiriprotokollid on koostatud vastavalt 10. oktoobril 1996 ja 5. juunil 1996 ning registreeritud Ma-ametis 17.aprillil 1997.a.nii et Tallinna linnavalitsusel oli aega küll,et piirinaabrid kohale kutsuda piiriprotokollide allkirjastamise juurde,kuid see töö jäi ametnikel tegemata. Andsin asja kohtusse palvega jätta minule esialgu vähemalt juurdepääsu võimalus oma kinnistu juurde- ts.asi 2-14-14752,kuid kohus vaatles asjast läbi ainult  nn fragmendi ja sellepärast võttis vastu vale,vigadega otsuse.Riigikohus aga minu kaebust määruskaebuse kujul kahekümne kaheksa leheküljel  ei vaadanudki läbi , jättes ringkonna vale ja vigadega  otsuse jõusse. ÕIGUSRIIGIS Jõüstub kohtuotsus alles pärast kõiki edasikaebamisi ,kuid minu puhul viimast ei tehtud.Minu puhul tegemist on riigi põhiseaduse rikkumine,kuna praegu minu õigused ja vabadus kasutada oma Lõhe tn kinnistut on piiratud -Eesti ei ole õigusriik. Riigikohus on Eesti Vabariigi kohtusüsteemi kolmanda astme ja kolmanda lülina kõrgeim kohus. Riigikohtu esimees on alates septembrist 2013 Priit Pikamäe. Riigikohtu peamisteks ülesanneteks kehtiva õiguse kohaselt on: kassatsiooni korras kohtulahendite läbivaatamine (kontrollitakse üksnes kohtulahendite õiguslikku külge); teistmisavalduste läbivaatamine; põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu ülesannete täitmine. Nii et antud asjas riigikohus ja ka EV Õiguskantsler Ülle Madise oma funktsiooni antud asjas ja eriti põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu ülesannete täitmise osas  ei ole täitnud igal juhul ja mina jäin ilma juurdepääsuteeta oma majapidamise juurde.Kes aitaks hädast välja?

täienduseks niipalju,et 

Vladimir Sepp'a ja maamõõtja poolt Tallinnas Lõhe tn 7 kohta 05.juunil 1996.a.koostatud piiriporotokoll on õigustühine.

Vladimir Sepp'a ja maamõõtja poolt allkirjastatud Tallinnas Lõhe tn.7 kohta 05.juunil 1996.a.koostatud piiriprotokoll,mis on õigustühine, sest selle allakirjutamise juurde ei olnud kutsutud piirinaaber Eduard Sepp,seda nõuab Maakatastriseaduse § 20 lõige 5¹,mis sätestab muuhulgas piirinaabrite kohalekutsumise piiriprotokollide allkirjastamise juurde.
Alatu mees un see V.Sepp,kes tegi oma naabrile- mehe seljataga sellist sigadust.

Vene keeles on see nii:Этот милиционер выгнал меня с моей земли незаконно-он знал что я тут живу ,но всё равно подло меня выгнал-без моего согласия.Люди помогите.
Väga tabavalt ütleb tänases Postimehes selliste sigaduste kohta Ramzan Kadõrov:
Tšesenid mäletavad,teavad,ega jäta seda nii.

Комментариев нет:

Отправить комментарий