Follow by Email

Blogi otsing

16 апр. 2014 г.

Ärikliima märtsis 2014.a.


**


Maailma ärikliima - paranemine märtsis 2014.a. Märtsis Global Business Monitor uuringu tulemused kinnitasid, üldine positiivne areng maailmamajanduses ärikliimas kehtib. Juba teist korda aasta jooksul indeks oli positiivses tsoonis. Kuigi veidi madalam kui eelneval kuul - siis maailma ärikliima vähenenes 1,6-1,2 protsendipunkti - üldine positiivne trend oli märtsis 2014.a. stabiliseerumas. Samas Ameerikas oli langus -1,0 punkti ja Aasias langus oli 5,3-4,3 võrra (-1,0). Eriti tähelepanuväärne: Euroopa indeks siiski on püsinud muutumatuna.


ehitusekspert facebook

Digitaalsed kauplemis optsioonid
on kõige lihtsamad ja populaarsemad binaarse kauplemise vormid.

twitter

Esten facebook

http://www.edgefx.net/

Master Trading at ForexYard

11 апр. 2014 г.

Euroopa riikide majandusnäitajad paranevad.


** Uue Euroopa riikide majandusnäitajad paranevad, liikudes Venemaa ja Ukrainaga vastassuunas Olgu et Ukraina ja Venemaa konflikti eskaleerumine Krimmis päädis märtsis väärtpaberiturgude volatiilsusega, jääb kriisi otsene mõju Uue Euroopa riikide majandustele tõenäoliselt piiratuks. Selle tunnistuseks on mitmete rahvusvaheliste finantsturgude strateegide viimased rapordid, kus tõsteti Uue Euroopa tuumikriikide Poola, Tšehhi, Rumeenia ning Ungari majanduskasvuootusi. Paraneva sisenõudluse toel oodatakse mainitud riikide 2014. aasta SKP kasvuks 2-4%. Trigon Uus Euroopa Fond pakub jätkuvalt võimalust investeerida Ida-Euroopa riikidesse, mille kasvule aitavad kaasa ka Euroopa Liidu struktuurifondide investeeringud ning taastuv majanduskasv Lääne-Euroopas. Oleme jätkuvalt veendumusel, et investeerimisteemana ei tohiks Venemaad ja Türgit vaadelda osana Euroopa Liidu uutest ning kandidaatriikidest koosnevast Kesk- ja Ida-Euroopa regioonist. Seetõttu ei investeeri Trigon Uus Euroopa Fond ei Venemaale ega Türgisse. Uue Euroopa regiooni aktsiad lõpetasid märtsi kerge langusega, võrdlusindeks Stoxx EU Enlarged TR kaotas 1,7%. Trigon Uus Euroopa Fond näitas sarnast tootlust, langedes 1,6%. Kolme ja viie aasta baasil on Fond indeksit edestanud vastavalt 38,7 ja 92,1 protsendipunkti võrra, näidates samal ajal tunduvalt madalamat volatiilsust. Fondi portfell on jätkuvalt positsioneeritud taastuvast sisenõudlusest kasu saamiseks. Märkimisväärselt oleme suurendanud fondi positsioone finantssektori ettevõtetes, kuna arvame, et turg alahindab nende kasumivõimekust; seda peamiselt ülehinnatud provisjoneerimise ning riskikulude (cost of risk) tõttu. Finantssektori ettevõtete hulgas hoiame alakaalus Poola panku, mis kauplevad teiste regionaalsete pankade suhtes suurel preemial, mistõttu nende potentsiaal positiivselt üllatada on väiksem.


Heiti Riisberg
ehitusekspert,ehitusekspert ,

5 апр. 2014 г.