Follow by Email

Blogi otsing

16 сент. 2014 г.

Saksamaa majandusest.


**Ainult marginaalne PlusSaksa ärikliima salvestatud juuni kuus , kasvades 0,3 punkti ja auastmed seega kellväärtus 98,3 punkti. Selle tulemusena on Euroopa Majandusuuringute Instituudi EUWIFO kaasas asukoht Zürichis oma viimases kuus tasakaalu. Alusel iganädalane kogutud EUWIFO Business Monitor on hinnangute üle 2000 tegevpartneri Saksamaal. Pärast viit järjestikust tõusu ( märtsis 99,3 punkti) Business Monitor puhkes aprillis 1,0 punkti. Tõus oli veidi novembrist 2013 kuni märts 2014 tõusis majandus näitaja pidevalt ülesmäge . Kasv 0,3 punkti juunis , kuigi see on ainult veidi üles - kuid  väärtus aprillis ( 98,3 ) .
Index moodustub keskmiselt olukorda jaootusi komponent . Olukord osa väheneb hindamine vastanutest langeb juunis võrreldes eelmise kuuga 0,3-95,5 punkti. See väärtus jäi samaks maikuus.

 © 2014 Global majandusprognoos Instituut , Zurich

Ehitusekspert-Eesti,Ehitusekspert-Eesti,Ehitusekspert-Eesti,Ehitusekspert-Eesti,Ehitusekspert-Eesti

11 сент. 2014 г.

Tähelepanu Ukrainal.


**Enamik Kesk- ja Ida-Euroopa turgudest lõpetasid augusti positiivselt kui investorid jätkasid Ukraina-Venemaa konflikti ning Euroopa Liidu ja Venemaa vastastike sanktsioonide mõju arvesse võtmist. Kuigi Kesk- ja Ida-Euroopat peetakse „idabloki“ osaks, on regiooni kaubandus- ning majandussidemed Venemaaga võrdlemisi nõrgad. Hetkel on kõik suuremad Kesk- ja Ida-Euroopa riigid (Poola, Tšehhi, Ungari ja Rumeenia) majanduslikult rohkem sõltuvad Saksamaast, sest viimase kahe kümnendi jooksul on need riigid oma tööstused Lääne-Euroopa tarneahelatega sidunud. Trigon Uus Euroopa Fond kasvas augustis 2,3%, samas kui võrdlusindeks Stoxx EU Enlarged TR tõusis 2,8%. Aasta algusest alates on Fond kasvanud 3,5%, edestades võrdlusindeksit, mis tõusis 1,1%. Kolme ja viie aasta lõikes on Fond näidanud 50,4% ja 85,4% tootlust, edestades indeksit vastavalt 41,0 ja 74,6 protsendipunkti. Fond on ülekaaluka tootluse saavutanud märkimisväärselt madalama volatiilsusega (risk) kui võrdlusindeks. Jätkame ülekaalukalt investeerimist Rumeenias, kus näeme tugevat kasvupotentsiaali ning atraktiivse väärtusega aktsiaid. Hoiame jätkuvalt alakaalu Poola aktsiates, eriti väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetes, kus kohalikud pensionifondid on viimastel aastatel võtnud suuri positsioone. Poola pensionifondide reformi tulemusena hakkavad pensionifondid ilmselt portfellis kohalike ettevõtete osakaalu vähendama, sest nüüdsest on neil lubatud portfelli riske hajutada väljaspool Poolat (varem oli lubatud maksimaalselt 5% välisinvesteeringuteks) ning erapensionifondide varamahud jäävad edaspidi praktiliselt samale tasemele. Usume, et see soodustab viimased aastad püsinud Poola turu preemiumi vähenemist. Investeeringute sektorite osas eelistame jätkuvalt tugevate rahavoogude ning selgete dividendipoliitikatega ettevõtteid, mis on varemgi pakkunud head kaitset volatiilses keskkonnas. Oleme portfellis suurendanud regiooni suurte ettevõtete osakaalu, sest likviidsetel nimedel on suurem potentsiaal kiireks taastumiseks juhul, kui Ukraina kriis vaibub. Heaks näiteks sellest on septembrikuu esimeste päevade aktsiahindade positiivsed liikumised, kui ringlema hakkasid uudised võimalikust relvarahust Venemaa ja Ukraina vahel. Suured Kesk- ja Ida-Euroopa pangad reageerisid koheselt päevasisese 5-10% kergendusralliga. Kokkuvõttes, praegune volatiilne keskkond ja geopoliitilised pinged on võimaldanud portfelli ümber positsioneerida aktsiatesse, mis on fundamentaalnäitajatele mitte põhinedes korrigeerinud 20-30%. Selles positsioonis saame kasu võimalikust kergendusrallist, samal ajal portfelli riskitaset suurendamata.

 Heiti Riisberg