Follow by Email

Blogi otsing

13 апр. 2015 г.

Kuda vana miilitsionäär,polkovnik Kakumäel teistel elada ei lase.


**

 Tallinna linnavalitsuse ebaseadusliku kooskõlastamisega Haabersti liinnaosa valitsuse arhitekt Tiina Jaska Vladimir Seppa(vana miilitsionäär - polkovnik) tellimusel tegi 1996.a seadusevastaselt minu krundi kohta,kuid minu teadmata , uue krundiplaani ja panid selle Lõhe tn 7 ja 9 piiriprotokollide juurde ebaseaduslikult(see on teise astme kuritegu,mille eest karistatakse vabadusekaotusega viieks aastaks),samas piiriprotokolli kohaselt on ette nähtud kasutamiseks hoopiski teine,mitte piiriprotokollis nimetatud, krundiplaan aastast 1995.-kas see ei ole siis kuritegu ja dokumentide võltsimine nimetatud isikute ja Tallinna linnavalitsuse poolt ? Miks kohus ei reageeri sellise info kohta ning ei ole tänaseni juurdlust alustanud. Kõigest sellest olen varem kohtule esitatud dokumentidest juba kirjutanud ja esitanud graafilisi materjale, aga tulemusi ei ole, detalidest saab igaüks selgust kui hoolega loeb läbi minu poolt kohtule varem esitatud dokumente. Meeldetuletuseks on ka asjaolu,et kasutan oma juurdepääsuteed alates 1983-aastast,ning see Lõhe tn 9 juurdepääsutee oli aastaid riigi onandis, nii et ma uustulnuk ei ole ning loomulikult olen selle juurdepääsutee kasutamisega harjunud ja ei näe seda kingitusena Vladimir Seppa poolt ,nagu seda serveerib oma pahatahtlikes seisukohtades Tallinna linnavalitsuse esindaja pr.Kraam.Selle daami seisukohad on vastuvõetamatud.Kuna esiteks esindab ta organi kes ei täitnud maade erastamisel temale pandud kohustusi kooskõlas seadustega ning aktsepteeris ebaseaduslikult valede ja võltsitud andmetega koostatud Lõhe tn 9 piiriprotokolli 10.oktoobrist 1996a ja järgnevaid praegu tühistamisele kuuluvaid linnavalitsuse korraldusi. Tallinna linnaavalitsus ei saanud hakkama maa ostueesõigusega erastamisel Vabariigi maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; I 1996, 41, 796) paragrahvi 20 lõike 1, paragrahvi 21, paragrahvi 22 lõike 1, paragrahvide 221, 222, 223 ja 23 alusel ning maareformi seaduse paragrahvi 20 lõikes 1 nimetatud maa ostueesõigusega erastamisega ja Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määrusega nr 267 Maa ostueesõigusega erastamise kord sätestatud eeltoimingutega.Praegu aga pr.Kraam aina süüdistab mind kümnetes pattudes,unustades seda mida tema tööandja jättis omal ajal tegemata minu maa erastamisel ning mis viis mind kohtusse. See on Tallinna linnavalitsuse ja Haabersti LOV arhitekti Tiina Jaska väga suur patt,kuid ma ei näe et keegi Tallinna linnavalitsusest selle eest vastutust kannaks,aga mind karistati igal juhul - ma ei saa juba teist aastat oma maja juurde,palun kohust see küsimus operatiivselt lahendada lähiajal. 1.7.Kaebajana võin mina Tallinna linnavalitsuse Lõhe tn 9 mittekohasest krundi erastamise menetlemisest tekkinud asjaajamisest kohaliku omavalitsuse vastu esitada kahjuhüvitamise nõue ning ma palun Tallinna Halduskohust alustada nüüd kohe minu sellise nõudega Tallinna linnavalitsuse suhtes kohe praegu. 1.8.Seaduse kohaselt võltsitud dokumendid on õigustühised algusest peale ja nende suhtes mingit aegumist ei tohi kohaldada.Samas kohtu materjalides tundub,et süüdlased loodavad asja aegumise peale.Ei seda võltsingute puhul ei tule ja vastutust peavad kandma paljud siin töös nimetatud isikud. Nende patustajate kohta kehtib seadus ka hea kommete rikkumisest,mille kohaselt süüdlaste antud pahateod on õigustühised algusest peale,ma palun kohust nimetatud isikud vastutusele võtta. Kuna võltsitud protokolli jt dokumentide baasil oli ebaseaduslikult vastuvõetud Tallinna linnavalitsuse mitmed korraldused ,palun Tallinna Halduskohtul kiiremas korras tühistada need dokumendid.Endine militsionäär Vladimir Sepp töötab Tallinna Sadamas Ain Kaljurand'a alluvuses.
Järgneb.

Комментариев нет:

Отправить комментарий