Follow by Email

Blogi otsing

29 янв. 2014 г.

detsember 2013


**


EUWIFO Business Monitor International – detsember 2013
Maailma ärikliima – detsembris mõõdukas tõus
Üldiselt ei anna detsembri Business Monitor küsitluse tulemused suurt lootust, et üleilmne ärikliima võiks aasta lõpus oluliselt paraneda. Veidi ruumi optimismile võib olla Ameerikas, kus indeks jätkas paranemist. Euroopas ja Aasias on aga indeks endiselt negatiivne. Ehkki Aasia negatiivne näit on veidi paranenud, jätkub langus Euroopas. Kokkuvõttes tasakaalustas Ameerika ärikliima paranemine langust Euroopas ja seega jäi üleilmne ärikliima indeks samaks.
Üldine üleilmne ärikliima jääb negatiivseks ja on püsinud novembrist detsembrini muutumatuna. Ärikliima paranes Venemaal (+6%), Türgis (+5%) ja Austraalias (+4%). Teisest küljest jättis suur langus Ühendkuningriigis (-10%), Rumeenias (5%), Singapuris (-4%) ja Indias (-4%) üldindeksi veidi negatiivseks.
Küsitlust EUWIFO Business Monitor viiakse läbi tegevdirektorite, tegevjuhtide ja juhatuse liikmetega 44 turul. Tulemused on esitatud neist 30 riigi kohta. Kvantitatiivse analüüsi aluseks on positiivsete ja negatiivsete vastuste protsentide võrdlus. Tasakaalustatud väärtused 2013. aasta detsembri kohta on regioonide lõikes esitatud alloleval diagrammil.
Trend – 2012. a 1. kvartal kuni 2013. a 4. kvartal
„Üldine üleilmne ärikliima on ikka veel negatiivne, ilma et oleks näha tõsiselt positiivseid väljavaateid. Potentsiaalselt võib pöördepunkt tekkida Ameerikas. Võib-olla siis tuleb ka ülejäänud maailm järele,“ ütleb EUWIFO tegevdirektor Stefan James Lang.
EUWIFO, Zürichis Šveitsis asuv instituut The European Economic Research Institute, on omaniku poolt juhitud firma. EUWIFO Business Monitor koondab ettevõtete omanike ootused nende ettevõtete ja ettevõtluskeskkonna praeguse ning tulevase olukorra kohta. Küsitlust viiakse läbi kokku 44 turul. Esitatud on andmed 30 turu kohta. Ainuüksi Saksamaal korraldatakse iga nädal 500 ja iga kuu 2000 intervjuud. Teistel turgudel tehakse iga kuu 60 kuni 500 intervjuud. Küsitlus on ainulaadne, sest see viiakse läbi ainult oma ettevõtteid aktiivselt juhtivate omanikega, samuti suurte firmade tegevjuhtidega. See on unikaalne ka tulemuste osalejatele kiire avaldamise, samuti geograafilise ulatuslikkuse poolest.