Follow by Email

Blogi otsing

15 апр. 2012 г.

Ehitusjärelevalve ehitusseaduse tähenduses.

**Ehitusekspertiis **

(1) Ehitusjärelevalve Ehitusseaduse § 59 tähenduses on:
1) ehitusprojektide ja ehitiste mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine;
2) ehituslubade väljaandmine;
3) kasutuslubade väljaandmine;
4) ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine;
5) ehitise nõuetele vastavuse kontrollimiseks ekspertiiside tegemise korraldamine;
6) Ehitusseaduse §-s 41 nimetatud ettevõtja nõuetele vastavuse kontrollimine;
7) ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise korraldamine;
8) ettekirjutuste tegemine vastavalt oma pädevusele.

Комментариев нет:

Отправить комментарий